Vše nejlepší k narozeninám

Vše nejlepší k narozeninám
Vše nejlepší k narozeninám

V těchto dnech oslavily dvě naše dlouholeté členky a úspěšné veslařky významné jubileum.
Vendulka ( Václava) Šantrůčková i Jaruška Ulčová, jsou stále aktivní veslařky, které se pravidelně zúčastňují veslařských závodů v kategorii masters.

Obě se také zapojují do organizačních činností v rámci klubových akcí, za což jim patří velký dík.

Tímto bychom rádi popřáli za Veslařský klub Smíchov vše nejlepší a hodně zdraví a elánu do dalších let.