Poplatky za uložení soukromých lodí

VÝŠE POPLATKU ZA ULOŽENÍ SOUKROMÝCH LODÍ

Výbor VK Smíchov projednal a schválil následující výši poplatků za uložení soukromého veslařského materiálu od 1. 1. 2021: 

SKIF VENKOVNÍ PROSTORY: 5.000, - Kč
SKIF VNITŘNÍ PROSTORY: 7.500, - Kč
DVOJSKIF/DVOJKA: 10.000, - Kč
ČTYŘKA: individuálně
OSMIVESLICE: individuálně

Poplatek za uložení lodí musí být zaplacen do 30.4. každého roku.
Pokud nebude poplatek zaplacen, může lodní správce uložit loď tak, aby soukromá loď nezabírala místo pro oddílový materiál.

Poplatek může být snížen, či úplně odpuštěn členovi klubu, který umožní po dohodě s hlavním trenérem užívaní soukromé lodě další oddílové posádce, nebo se na ní účastní závodů v souladu s potřebami klubu.

Výbor VK Smíchov dne 21.12.2020