Soustředění

Letní soustředění VK Smíchov

žci, žky, dci, dky, jři, jky, m, ž

Termín: 18. 8 - 26. 8. 2018
Místo: Týn nad Vltavou – kanoistická loděnice

Zahájení: sobota 18. 8. 2018
Ubytování: kanoistická loděnice + kemp Vltavín (cca 1 km od loděnice)
Stravování: snídaně + oběd + večeře
Doprava: hromadně autobusem
Nakládání: nakládání lodí a kol se bude konat v týdnu před soustředěním (13. 8. -17. 8.),
přesné termíny nakládaní budou upřesněny později
Návrat: neděle 26. 8. 2018

Potřebné vybavení:
- oblečení na veslařský trénink, oblečení a obuv na běh, kolo a ostatní sportovní aktivity,
  plavky
- kolo v pojízdném stavu (nejlépe zkontrolované v odborné provozovně), cyklistickou
   helmu!!!, reflexní prvky na kolo
- zdravotní průkaz pojištěnce
- civilní oblečení
- kapesné dle vaší volby (doporučujeme cca 600 Kč)
- možno přibalit kolečkové brusle

Cena: 4 000 Kč

Zájemci o letní soustředění odevzdají přihlášku svému trenérovi nejpozději
do 30. 4. 2018!!! První týden v květnu budou všichni zájemci (zákonní zástupci)
vyrozuměni, zda pojedou či nepojedou na soustředění (závisí na počtu přihlášených).

Po potvrzení účasti na letním soustředění ze strany klubu je potřeba do 31. 5. 2018 zaplatit
zálohu ve výši 1 000 Kč na účet klubu 216608533/0300. Do zprávy pro příjemce nutno uvést
jméno, příjmení a účel platby.