Členské příspěvky

Placení členských příspěvků

K 29/02/2024 jsou všichni členové VK Smíchov povinni uhradit členské příspěvky pro rok 2024.

Výše členských příspěvků pro rok 2024 činí:

    Mládež – do 22 let + studenti do 26 let - 4.500,-
    Dospělí – 23-64 let (vyjma studentů do 26 let) - 6.600,-
    Členové výboru, dozorčí rady, členové starší 65-ti let a trenéři - 1000,-
    Pasivní členové (nevyužívající vybavení klubu) - 500,-  

Všechny platby se musí provádět výhradně převodem na účet klubu. Platební údaje naleznete po přihlášení do klubové zóny EOS.  Každý, na koho máme platný email, obdrží platební údaje také do emailu. Jestliže vám emaily nechodí, obraťte se prosím na vksmichov@vksmichov.cz.

Od placení členských příspěvků jsou osvobozeni čestní členové VK Smíchov. Noví členové přijatí v průběhu roku platí pouze poměrnou část příspěvků.

Pokud máte individuálními požadavky na platbu příspěvků, prosím, obraťte se na členy výboru klubu. Výbor klubu může v opodstatněných případech schválit rozdělení částky, snížení částky, vrácení částky a podobně.