Členské příspěvky

Placení členských příspěvků

K 28.2. jsou členové VK Smíchov povinni uhradit první polovinu ročních členských příspěvků.

Od placení členských příspěvků jsou osvobozeni čestní členové VK Smíchov.

U nováčků přijatých v průběhu roku se částka skládá za stávající čtvrtletí, ve kterém se stali členy VK Smíchov a následná čtvrtletí do konce roku.

Všechny platby se musí provádět výhradně převodem na účet klubu (viz níže)

· do poznámky uvést: rok narození (RR), příjmení, jméno a předmět platby

· specifický symbol: 100

V případě vážných důvodů (nemoc, úraz, změna bydliště, atd.) lze příspěvky za předplacenou část roku plátci vrátit. Výbor VK může projednat individuální požadavky na rozdělení platby, snížení částky, prominutí a pod.

Roční členské příspěvky
Mládež – do 22 let + studenti do 26 let -  4 000,- Kč
Dospělí – 23 - 64 let (vyjma studentů do 26 let)- 6 000,- Kč
Členové výboru, dozorčí rady, starší 65-ti let a trenéři - 800,- Kč
Pasivní členové (nevyužívající vybavení klubu) - 500,- Kč

Číslo účtu VK Smíchov 216608533/0300