Provoz loděnice VK Smíchov od 1. 5. 2020

Provoz loděnice VK Smíchov od 1. 5. 2020

Vzhledem k aktuálnímu vývoji situace v ČR je možno navštěvovat klub za dodržení následujících pravidel:

·        Dodržování platných nařízení vlády a hygienických pravidel.
·        Nevyužívat žádné vnitřní prostory loděnice (výjimku tvoří toalety).
·        V areálu loděnice se zdržovat po nezbytně nutnou dobu.
·        Pro cestu do klubu upřednostnit auto, kolo, koloběžku, brusle nebo cestu pěšky (pokud možno nepoužívat MHD).
·       Jednotlivé tréninkové skupiny (od žactva až po dospělé) se řídí pokyny svého trenéra (ten vám sdělí všechny potřebné informace).
·       Veteráni, příchozí a rekreační veslaři – možnost chodit na vodu v časech 6:00 až 9:00, 17:00 až 20:00.
·        Přítomnost cizích osob v loděnici je přísně zakázána.
·        Povoleno je veslovat na 1x, 2x a 2-.
·        Po tréninku je potřeba ostříkat pačiny desinfekcí.