Připomínáme potřebu dodržovat aktuálně platná nařízení MZ ČR

Připomínáme potřebu dodržovat aktuálně platná nařízení MZ ČR

Nejen vzhledem k blížícím se prvním letošním závodům na vodě by výbor klubu rád připomněl, že každá osoba, která se pohybuje v areálu veslařského klubu Smíchov, musí dodržovat aktuálně platná nařízení MZ ČR. Mezi tyto nařízení patří i to, že každá osoba musí být schopna prokázat jednu z níže uvedených skutečností:

  • osoba byla testována pomocí antigenního testu na SARS-CoV-2 s negativním výsledkem a tento výsledek není starší více než 72 hodin
  • osoba byla testována pomocí metody PCR na SARS-CoV-2 s negativním výsledkem a tento výsledek není starší více než 7 dní
  • osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle
    platného nařízení MZ ČR a od pozitivního testu neuplynulo více než 180 dní
  • osoba byla naočkována proti onemocnění covid-19 a od aplikace první dávky očkovací látky dle
    dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní (pokud nebyla aplikována druhá dávka) nebo více než 9 měsíců (pokud byla aplikována druhá dávka)
  • osoba byla naočkována proti onemocnění covid-19 a od aplikace očkovací látky dle jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců.