Členské příspěvky 2018

Členské příspěvky 2018

Vážení členové, s končícím rokem 2018 chceme požádat ty z Vás, kteří doposud neuhradili své členské příspěvky vůči klubu, aby tak učinili nejpozději do konce prosince.

Peníze zasílejte na účet klubu číslo 216608533/0300 vedený u ČSOB. Počítejte také prosím s tím, že platby by mohly být s končícím rokem opožděny a proto je zašlete ze svých účtů v co nejdřívějším termínu, aby na náš účet byly připsány nejpozději 31.12.2018. Po tomto termínu bude výbor klubu postupovat dle klubových stanov. V případě potřeby se na nás neváhejte obrátit. Předem Vám děkujeme