Mimořádné opatření

Mimořádné opatření

Vážení členové klubu, s platností od 21/11/2021 má přístup do loděnice umožněn pouze ten, kdo splňuje jednu z následujících podmínek:
·         prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne starší než 180 dnů
·         aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní.
Pokud nesplňujete jednu z výše uvedených podmínek, prosím, až do odvolání tohoto vládního nařízení loděnici nenavštěvujte.

...

Ministerstvo zdravotnictví ČR uveřejnilo mimořádné opatření č.j.: MZDR 14601/2021-28/MIN/KAN omezující maloobchodní prodej zboží a poskytování služeb (viz příloha, dále jen „Opatření“), které je účinné od 22. 11. 2021. Aniž by to bylo mediálně prezentováno, tato nová opatření velmi zásadně dotknou zejména amatérského sportu.

Čl. I odst. 14. písm. d) tohoto dokumentu stanovuje podmínky pro konání sportovní přípravy amatérských sportovců a sportovních utkání v rámci amatérských sportovních soutěží, ze kterých plyne, že:

-              účast na trénincích a utkáních a vstup na sportoviště je umožněn osobám do 12 let věku bez nutnosti prokazování tzv. „bezinfekčnosti“,

-              osobám ve věku 13 – 18 let (nejedná-li se o osoby, které prodělaly onemocnění v posledních 180 dnech, nebo osoby očkované) je účast na trénincích a utkáních a vstup na sportoviště povolen, pokud se prokáží negativním výsledkem PCR testu, který může být prováděn v intervalu 1 x týdně,

-              osobám starším 18 let je účast na trénincích a utkáních a vstup na sportoviště umožněn pouze pokud se jedná o osoby které prodělaly onemocnění v posledních 180 dnech, nebo osoby očkované (a tuto skutečnost mohou pořadateli akce prokázat příslušným certifikátem), nebo pokud se jedná o osoby ve fázi zahájeného očkování (viz bod I odst. 17. Opatření) a prokáží se v takovém případě negativním výsledkem PCR testu, který může být prováděn v intervalu 1 x týdně.