DOBROVOLNÁ FINANČNÍ SBÍRKA NA PODPORU ODKUPU POZEMKŮ POD LODĚNICÍ VK SMÍCHOV

DOBROVOLNÁ FINANČNÍ SBÍRKA NA PODPORU ODKUPU POZEMKŮ POD LODĚNICÍ VK SMÍCHOV

Pozemek, na kterém stojí náš veslařský klub, již od nepaměti patří Povodí Vltavy, které nám v minulém roce velmi zásadním způsobem zvýšilo nájemné.
Zvýšení nájemného zasáhlo nemalým způsobem do hospodaření klubu, ale zároveň nás jako vedení motivovalo k zásadnímu rozhodnutí. Tím bylo jednání o  odkupu těchto pozemků do vlastnictví klubu.
S Povodím Vltavy se podařilo vykomunikovat v náš prospěch velice výhodnou kupní smlouvu, která v těchto dnech pro nás nabývá platnosti a již do konce tohoto roku zavazuje klub k úhradě první splátky.

Cena pozemku činí 4.990.000 Kč a výše roční splátky je 500 tis. Kč v následujících 10 letech s tím, že samozřejmě danou cenu je možno uhradit předčasně.
Uvědomujeme si, že ekonomická situace je nyní náročná pro všechny, ale i přesto bychom chtěli požádat ty z Vás, kteří chcete a můžete, zdali můžete přispět dobrovolnou částkou a pomohli tak našemu klubu s odkupem pozemku do jeho vlastnictví.

Účet VK Smíchov určený pro tuto sbírku je: 272938692/0300.

Všem, kteří se rozhodli pomoci, velice děkujeme.

Výbor VK Smíchov