ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY PRO ROK 2023

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY PRO ROK 2023

K 28/02/2023 jsou členové VK Smíchov povinni uhradit členské příspěvky pro rok 2023.

•    Od placení členských příspěvků jsou osvobozeni čestní členové VK Smíchov.
•    U nováčků přijatých v průběhu roku se částka skládá za stávající čtvrtletí, ve kterém se stali členy VK Smíchov a následná čtvrtletí do konce roku.

Všechny platby se musí provádět výhradně převodem na účet klubu (viz níže)
•    do poznámky uvést: rok narození (RR), příjmení, jméno a předmět platby
•    specifický symbol: 100

V případě vážných důvodů (nemoc, úraz, změna bydliště, atd.) lze příspěvky za předplacenou část roku plátci vrátit. Výbor VK může projednat individuální požadavky na rozdělení platby, snížení částky, prominutí apod.

Mládež – do 22 let + studenti do 26 let -  4.500,-
Dospělí – 23 - 64 let (vyjma studentů do 26 let) - 6.600,-
Členové výboru, dozorčí rady, starší 65-ti let a trenéři - 1000,-
Pasivní členové (nevyužívající vybavení klubu) - 500,-

Číslo účtu VK Smíchov 216608533/0300.

Výbor VK Smíchov