ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY PRO ROK 2021

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY PRO ROK 2021

Vážené členky, vážení členové,
s novým rokem přichází povinnost uhradit členské příspěvky.

Příspěvky uhraďte na účet klubu 216608533/0300 do 31. 3. 2021.

Do zprávy pro příjemce napište jméno a příjmení, ročník narození, účel platby.

Příspěvky pro rok 2021 se hradí ve výši:
•    3.800 Kč/rok – mládež do 22 let, studenti do 26 let
•    5.600 Kč/rok – dospělí 23 – 64 let (vyjma studentů do 26 let)
•    500 Kč/rok – pasivní členové (nevyužívající vybavení klubu), členové          výboru, dozorčí rady, trenéři a členové starší 65 let


                                                                                                Výbor VK Smíchov