ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY PRO ROK 2018

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY PRO ROK 2018

Vážené členky, členové,
věnujte prosím pozornost výši členských příspěvků pro rok 2018.

  • 3.800,- CZK/rok – mládež do 22 let, studenti do 26 let
  • 5.600,- CZK/rok – dospělí 23 – 64 let (vyjma studentů do 26 let)
  • 500,- CZK/rok – pasivní členové (nevyužívající vybavení klubu), členové výboru, dozorčí rady, trenéři a členové starší 65 let


Výbor VK Smíchov