Provoz loděnice VK Smíchov od pondělí 12. 10. 2020

Provoz loděnice VK Smíchov od pondělí 12. 10. 2020

Vzhledem ke zhoršenému aktuálnímu vývoji situace v ČR je možno prozatím navštěvovat klub za dodržení následujících pravidel:

•  Dodržování platných nařízení vlády a hygienických pravidel.
•  Nevyužívat žádné vnitřní prostory loděnice (výjimku tvoří toalety).
•   V areálu loděnice se zdržovat po nezbytně nutnou dobu.
•   Pro cestu do klubu upřednostnit auto, kolo, koloběžku, brusle nebo cestu pěšky (pokud možno nepoužívat MHD).
•  Jednotlivé tréninkové skupiny (od žactva až po dospělé) se řídí pokyny svého trenéra (ten vám sdělí všechny potřebné informace).
•   Veteráni, příchozí a rekreační veslaři – možnost navštěvovat loděnici v časech 6:00 až 9:00, 17:00 až 20:00
•   Přítomnost cizích osob v loděnici je přísně zakázána.
•   Po tréninku je potřeba ošetřit loď a vesla dezinfekcí.
Porušování těchto pravidel bude řešeno výborem veslařského klubu a může vyústit k dočasnému zákazu vstupu.
Výbor veslařského klubu děkuje za respektování.